Testiranje materijala

Pre nego što krenete sa njma na posao, STIHL kreće sa njima ispod mikroskopa.

Testiranje materijala

Mikroskopska struktura - glavni nalaz
Materijale za izradu, koji su prethodno kontrolisani, STIHL dobija od svojih partnera ali ih ipak naknadno i dodatno kontroliše. Nakon pažljivo pregledanih uzoraka i do 10.000 puta uvećane strukture materijala, procenjuje se sastav i termička obrada čelika.

Testiranje materijala

Testiranje materijala

Oko sokolovo
STIHL je u mogućnosti da identifikuje uzrok bilo kakvih pukotina, dok ivice materijala imaju drugačiji izgled u zavisnosti od toga da li je izazvana greška u procesu termičke obrade ili opšte slabosti materijala. Koristeći mikrografiju različitih metala i legura metala, mogu čak da se identifikuju pojedinačni kristali tipični za aluminijumske materijale. Ovo svakako proširuje znanje i stručnost zaposlenih u STIHL-u, kada je u pitanju materijal, njegove karakteristike i ponašanje. To kulminira u sposobonost da mogu izabrati idealne materijale zajedno sa svojim dobavljačima.