Testiranje lanca za testere

Možete usavršiti svoje veštine, jer je STIHL usavršio karakteristike sečenja.

Testiranje lanca za testere

Kao topao nož kroz puter
Svakako je impresivan prizor videti kako STIHl roboti prave kratak posao od sečenja drveta na stolu za testiranje lanca testere. Ovde se performanse sečenja lanca testere stavljaju pod lupu u realnim uslovima.

Vlažno drvo - apsolutni imperativ
Iznad svega, stvarni uslovi podrazumevaju vlaženje drveta u specijalnom sistemu prskalica pre nego što se lanci testere testiraju. Ovo odražava vlagu u drvetu nakon što je posečeno. Stabla se čuvaju vlažna kako bi simulirali stvarne uslove sečenja što je autentičnije moguće.

Testiranje lanca za testere

Brzina lanca testere zadovoljava performanse sečenja
Kompjuterski podržan proces merenja poredi realne performanse sa razvojnim standardima. U STIHL-u su posebno zainteresovani za performanse sečenja drveta i brzine lanca testere na stolu za testiranje. Postoji jedna stvar u koju možemo biti sigurni: Ovi testovi isporučuju vrednosti na koje svaki STIHL inženjer može biti ponosan. I na kraju, vi ste ti koji profitirate od ove ekspertize u svakodnevnim uslovima.