STIHL Bliži nego ikada

STIHL Bliži nego ikada


U petak, 06. septembra 2013. godine, na adresi Batajnički drum 194 b u Beogradu.

STIHL Srbija je 33-će predstavništvo u svetu, prvo koje se otvorilo u celom regionu.
Ovom prilikom zvanicama se obratila gđa Dijana Peškir, direktor kompanije STIHL Srbija, Norbert Pick, član borda STIHL-a i direktor prodaje i marketinga kompanije.

Okupljene zvanice su imale priliku da obiđu poslovnu zgradu i prostorije namenjene obuci,
ali i da prisustvuju demonstraciji tradicionalnog sportskog sečenja debla upriličenog
povodom otvaranja kompanije STIHL Srbija.