Simulacija protoka

Savršena mešavina za podmazivanje.

Simulacija protoka

Podignut poklopac
Da li ste se ikada zapitali kako motor izgleda iznutra? U redu, jednostavan odgovor, sigurno ste naučili o motorima sa unutrašnjim sagorevanjem u školi, na TV-u ili internetu. Ali kako izgleda motor iznutra dok je u operaciji tokom procesa sagorevanja goriva? Kako to izgleda kada se mešavina goriva uliva u motorni odeljak? U STIHL-u dizajnerski inženjeri blisko sarađuju sa inženjerima modelovanja protoka kako bi pružili odgovor na ovo pitanje i na taj način optimizovali tehnologiju motora.

Smanjiti habanje
Postoji pravilo kada su u pitanju performanse motora: Trenje stvara oštećenja a ona su uzrok pada performansi i smanjenja radnog veka motora. Kada su u pitanju procesi unutar motora sve što generiše trenje je prirodni neprijatelj inženjerima zaposlenim u STIHL-u. Simulacija protoka se vrši kako bi se uverili da je motorni odeljak u STIHL alatu savršeno podmazan a nivoi trenja najniži mogući.

Praktična matematika
Inženjeri koriste 3D modeliranje podataka za motore iz procesa proizvodnje. Ostatak zadatka je relativno složena kombinacija matematičkih i fizičkih formula, koje se koriste za izračunavanje kretanja tečnosti u motornom prostoru. Ovo omogućava inženjerima za modeliranje protoka i dizajnerskim inženjerima da rade zajedno u optimizaciji komponenti motora kako bi se osiguralo da je lubrikant tačno tamo gde je potreban. Na kraju krajeva, samo savršeno podmazan motor znači da ćete moći da uživate u STIHL funkcijama duži vremenski period.