Razlivanje magnezijuma

Vi dobijete lakoću, jer STIHL naporno radi.

Razlivanje magnezijuma

Alati takođe žele da zadrže svoju težinu dole
Kada koristite svoj trimer ili motornu testeru održiv period vremena, primetićete da svaki gram znači. Zato je u STIHL-u smanjenje težine alata jedan od temelja istraživačkih i razvojnih aktivnosti. Smanjenje težine se postiže upotrebom jednog materijala posebno, koji nije samo izutetno lak već je bez premca u pogledu snage: Magnezijum.

Razlivanje magnezijuma

Razlivanje magnezijuma

Jedinstven kvalitet
U svojoj najčistijoj formi magnezijum je oko jedne trećine lakši od aluminijuma. Šta više, može se obraditi veoma precizno, ispunjavajući STIHL standarde preciznosti. U STIHL-ovoj fabrici u Prüm-u koriste specijalan metod proizvodnje razlivanjem koji omogućava proizvodnju komponenti bilo kakvog oblika legure magnezijuma koji se može zamisliti, uključujući velike ili posebno tanke forme.