Radni mantil

Opšti podaci

Radni mantil

Slike
  • Radni mantil

Verzija

Cena
  • Radni mantil, veličina M4.950,00 rsd*
  • Br. artikla 0463 592 1804

  • Radni mantil, veličina L4.950,00 rsd*
  • Br. artikla 0463 592 1805

  • Radni mantil, veličina XL4.950,00 rsd*
  • Br. artikla 0463 592 1806

  • Radni mantil, veličina XXL4.950,00 rsd*
  • Br. artikla 0463 592 1807

* Preporučene maloprodajne cene podložne su promenama bez prethodne najave.


Specifični detalji mogu biti podložni promenama bez prethodne najave.