Leđni duvač

Leđni duvači se u glavnom koriste za čišćenje u komunalnom sektoru, za lišće, kod trave ili kod papirnog otpada.

Ekonomično čišćenje velikih površina

Model Zapremina
cm³
Težina
kg
Maksimalni protok vazduha
m³/h
Cena
BR 550 64.8 9.9 1) 1.490 2) 77.570,00 rsd*
BR 700 64.8 10.8 1) 1.860 2) 87.500,00 rsd*

1) Sa praznim rezervoarom
2) Bez duvaljke/mlaznice


* Preporučene maloprodajne cene podložne su promenama bez prethodne najave.


Specifični detalji mogu biti podložni promenama bez prethodne najave.