APN, A3, A35, A5, Targa, Sprint

ATM, A3
Svi motori koji su proizvedeni do 89'. godine a nose mali cilindar i stari tip kvačila.
A35, A5, A55
Svi motori koji su proizvedeni od 90'. godine a nose veliki cilindar i novi tip kvačila.

Za duži radni i životni vek