Benziske kosačice za velike travnjake

Ove kosačice su specijalisti za velike travnjake do 1200 m². One imaju više snage, veću efikasnost u pogledu košenja i udobnije su od uporedivih kosačica.

Razvijena za najviše zahteve

Model Površina košenja
Širina košenja
cm
Tip motora Težina
kg
Cena
MB 650 V 2.000 48 Kohler Series
XT800 OHV SC
42.0 112.110,00 rsd*


* Preporučene maloprodajne cene podložne su promenama bez prethodne najave.


Specifični detalji mogu biti podložni promenama bez prethodne najave.