Akustično merenje

Sviđa vam se čisto, STIHL pravi da bude tiho.

Akustično merenje

Snaga koja dolazi u tihim paketima
Kad uđete u sobu za akustična merenja u STIHL fabrici 2, ona oduzima dah. Tišina u sobi apsolutno ostavlja bez teksta. To je iskustvo samo po sebi ali postoji dobar razlog za to. To je mesto gde se meri nivo buke STIHL alata. Niz mikrofona poređanih po sobi snimaju zvuk.

Akustično merenje

Fokus na ljude i životnu sredinu
Ove mere su STIHL-ov doprinos smanjenju uticaja buke radnih mašina u komšiluku i životnoj sredini. STIHL meri nivo pritiska buke koji utiče na uši korisnika. To omogućava procenu da li je zaštita sluha potrebna dok koristite alat. Nivo snage zvuka je dokumentovan na nalepnici alata. Ova vrednost je standard za emisiju buke u neposrednoj blizini. Možete naći ovu oznaku na svim STIHL alatima, što znači da možete odabrati svoj alat iz široke palete proizvoda u skladu sa kriterijumima buke.